Szakterületek


Polgári jog:


  • szerződéses jogviszonyt érintő szaktanácsadás,
  • szerződés előkészítéséhez szükséges egyeztető tárgyalások lefolytatása, szerződések elkészítése (adásvétel, bérleti, haszonbérleti, kölcsönszerződés, vállalkozási, megbízási),
  • szerződésekből eredő jogviták peren kívüli és peres eljárásokban való képviselet és ezekkel összefüggő okiratok elkészítése,
  • fizetési meghagyásos eljárások elektronikus úton történő benyújtása, képviselet ellátása

Családjog:


  • házassági vagyonjogi szerződések és egyéb okiratok elkészítése,
  • házassági bontóperben, gyermek elhelyezési perben, házassági vagyonmegosztási perben és peren kívüli képviselet ellátása és ezzel összefüggő okiratok elkészítése
  • örökbefogadással kapcsolatos tanácsadás, örökbefogadáshoz szükséges okiratok elkészítése, örökbefogadási perekben és peren kívüli eljárásokban képviselet ellátása

Társasági jog:


  • gazdasági társaságok alapításához szükséges tanácsadás, a megfelelő gazdasági társasági forma kiválasztásában közreműködés,
  • cégalapítás, cégmódosítás és ezzel kapcsolatos cégbírósági eljárásban való képviselet,

Büntetőjog:


  • büntetőeljárás során a védelem képviselete, a képviselet ellátásához szükséges okiratok előkészítése,